specijalistički diplomski stručni
FINANCIJSKA TRŽIŠTA U RH

Ana Lesar (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel