specijalistički diplomski stručni
PROJEKTNI PLAN NA PRIMJERU PROJEKTA „MLADI U TURIZMU“

Nina Milovanović (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel