specijalistički diplomski stručni
ANALIZA OKOLINE PODUZEĆA „LIKA SVJETLO D. O. O. “

Melita Mesić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel