specijalistički diplomski stručni
NABAVA U LOGISTIĈKOM SUSTAVU S OSVRTOM NA PODUZEĆE „EUROMODUL D. O. O.“

Monika Đapić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel