specijalistički diplomski stručni
ANALIZA PROMETNIH NESREĆA NA DIONICI DRŽAVNE CESTE D-500 VRANJA-ŠUŠNJEVICA-KRŠAN

Marina Demark (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel