specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA U PROMETU S OSVRTOM NA DHL

Matija Šerić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel