specijalistički diplomski stručni
GLOBALNI DOBAVNI LANAC

Mateja Petrić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel