specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA AMERIČKIH I EUROPSKIH AUTOMOBILA

Dino Grašarević (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel