specijalistički diplomski stručni
PROMETNA LOGISTIKA S OSVRTOM NA DHL I OSTALE VRSTE POŠILJKI

Luka Matovinović (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel