specijalistički diplomski stručni
ANALIZA VARIJANTNIH RJEŠENJA PLANIRANE CESTOVNE MREŽE OKO GRADA BJELOVARA

Bojan Verić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel