specijalistički diplomski stručni
ANALIZA STANJA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA NA PROMETNOM PRAVCU M-17 KROZ OPĆINU ŽEPČE U BOSNI I HERCEGOVINI

Magdalena Pranjić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel