specijalistički diplomski stručni
PRIJEDLOG REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNIH CESTA D55 I D214 I ŽUPANIJSKE CESTE Ž4170 U GRADU ŽUPANJI

Matko Baotić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel