specijalistički diplomski stručni
KONCEPTUALNA ANALIZA RIZIKA PRIHVATNOG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Vanja Klobas (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu