specijalistički diplomski stručni
AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U KD AUTOTROLEJ D.O.O.

Bernarda Perković (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu