specijalistički diplomski stručni
ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA PREMA ZAHTJEVIMA ZA RADNA MJESTA NA RAĈUNALU

Ana Veršić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu