specijalistički diplomski stručni
OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA KAO PREVENTIVNA MJERA U INDUSTRIJI OBRADE METALA

Elvira Banović (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu