specijalistički diplomski stručni
ZAŠTITA DJECE I MLADIH NA RADU U MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I NACIONALNOM PRAVU

Antonela Bajčić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu