specijalistički diplomski stručni
ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM NA RADNOM MJESTU U MEĐUNARODNOM, EUROPSKOM I NACIONALNOM PRAVU

Anđela Puljić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu