specijalistički diplomski stručni
PLANIRANJE SIGURNOSTI U PROCESU OBRADE DRVA KAO SIROVINE ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU

Korina Ćiković (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu