specijalistički diplomski stručni
SATURACIJSKO RONJENJE I SIGURNOST

Dinko Puc (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu