specijalistički diplomski stručni
ZAŠTITA OD POŽARA ELEKTROINSTALACIJA U ZGRADAMA

Ante Čulina (2017)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu