završni rad
FINANCIJSKA ANALIZA TRGOVAČKOG DRUŠTVA „CRODUX DERIVATI DVA“

Tajana Barić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel