specijalistički diplomski stručni
IPO KAO NAČIN FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

Karlo Knežević (2015)
Veleučilište u Rijeci