specijalistički diplomski stručni
IJP – NAĈIN FINANCIRANJA NOVIH KAPACITETA U KAMPING TURIZMU

Martina Fajman (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel