Pages

"Fitness Anatomy" - mobilna aplikacija za teretanu
"Fitness Anatomy" - mobilna aplikacija za teretanu
Olda Rais
Rad predočava programe koji su potrebni za izradu aplikacije za mobilne uređaje. Prikazuje svrhu i analizu aplikacije pomoću dijagrama i slika, slike su pomoć pri praćenju teksta i analize i svaki dijagram je ukratko objašnjen. Prikazano je oblikovanje aplikacije korak po korak, od samog početka njezine izrade do samoga kraja. Objašnjena je i logika koja tvori samu aplikaciju, svaka mogućnost aplikacije je objašnjena i popraćena primjerima. Izrada aplikacije sadrži objašnjene...
"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Alan Dundović
Temeljni financijski izvještaji prikazuju sliku financijskog položaja i financijske uspješnosti nekog poduzeća. Analizom financijskih izvještaja može se utvrditi kako poduzeće posluje te koje su njegove jake i slabe strane. Analiza financijskih izvještaja važna je kako za interne, tako i za eksterne korisnike. Osnovna analiza uključuje horizontalnu i vertikalnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka te izračune financijskih pokazatelja. Dodatno se još mogu analizirati i...
.NET Core i Vue.js web aplikacija - Ticketing sustav za Veleučilište u Rijeci
.NET Core i Vue.js web aplikacija - Ticketing sustav za Veleučilište u Rijeci
Dino Alija
Cilj prvog dijela rada je predstaviti ASP.NET Core kao jedan od suvremenih alata i razvojnih okvira za izradu modernih Web aplikacija namijenjenih za rad u „Enterprise“ poslovnim sustavima i poduzećima, prateći moderne principe i načine autentifikacije i autorizacije korisnika koristeći servise poput Google Authenticatora. Cilj je i predstaviti Vue.js kao jedan od suvremenih razvojnih okvira za izradu korisničkog sučelja u web aplikacijama. Drugi dio rada objašnjava primjenu...
2D animacija na temu "Veleučilišta u Rijeci"
2D animacija na temu "Veleučilišta u Rijeci"
Karmen Blažević
Ovim završnim radom prikazan je, i pobliže pojašnjen kompletni proces izrade dvodimenzionalne animacije u promotivne svrhe Veleučilišta u Rijeci. Izrada rada je započeta s osnovnim znanjem animiranja te je u istom prikazan proces učenja, informiranja i razvijanja iskustva.Rad predstavlja jedan tok planiranja, informiranja ,oblikovanja osnovnih ideja te provođenja i realizacije istih. Ovaj rad obuhvaća opću teoriju potrebnu da proces izrade bude u potpunosti jasan. Od kratkog...
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
Paolo Roža
Rad donosi pregled razvoja tehnologije 3D printanja, s osvrtom i na 3D modeliranje, njene mogućnosti i primjenu u raznim područjima. 3D printanje ili aditivna proizvodnja koristi se za stvaranje trodimenzionalnih predmeta sukcesivnim nanošenjem čestica u tankim slojevima pod kontrolom računala. Prva oprema i materijali za upotrebu u 3D printanju razvijeni su 80-ih godina 20. stoljeća. Početkom 21. stoljeća ovakva je proizvodnja uzela maha. 3D modeling proces je stvaranja matematičke...
3D vizualizacija "Veleučilišta u Rijeci"
3D vizualizacija "Veleučilišta u Rijeci"
Matija Štorga
Ovaj završni rad sadrži informacije vezane uz sve teme koje su uključene u pripremu, izradu, obradu i finalizaciju 3D vizualizacije Veleučilišta u Rijeci. Sadržane teme odnose se na predstavljanje samih programa za modeliranje i renderiranje sadržaja, te detaljan opis svakog koraka koji je bio uključen u procesu izrade finalne animacije. Također opisane su funkcionalnosti i samo funkcioniranje programa za modeliranje i renderiranje modela, kako bi u potpunosti bio objašnjen proces...
ADAS - NAPREDNI SUSTAV ZA NADZOR I POMOĆ PRI
 UPRAVLJANJU VOZILOM
 ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS)
ADAS - NAPREDNI SUSTAV ZA NADZOR I POMOĆ PRI UPRAVLJANJU VOZILOM ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS)
Renato Ćorluka
U ovom završnom radu su opisani različiti elektronički sustavi koji u cjelini čine ADAS - napredni sustav za nadzor i pomoć pri upravljanju vozilom ili kraće ADAS sustav. Opisan je povijesni razvoj potpomognutog upravljanja vozilom. Pojašnjena je struktura modernog ADAS sustava te svi važniji senzorski sustavi koji imaju svrhu nadzora kretanja vozila, unutrašnjosti vozila i prometne situacije oko vozila. Navedeni su senzori koji omogućuju rad sustava u trenutnim prometnim...
AERODINAMIKA VOZILA
AERODINAMIKA VOZILA
Jure Čubrić
U ovom završnom radu je obrađena tema aerodinamike vozila te njenog utjecaja na osobne automobile. Aerodinamici vozila se već desetljećima posvećuje značajna pažnja te ona nastavlja biti područje konstantnog istraživanja i unapređenja. Pri nižim brzinama otpor zraka ne predstavlja značajan otpor, ali što se brzina vozila povećava taj otpor prelazi polovicu svih otpora koja se javljaju na vozilu. Upravo zbog toga su znanstvenici počeli istraživati i testirati brojne...
AFERA VOLKSWAGEN
AFERA VOLKSWAGEN
Sara Magašić
Afera Dieselgate odnosno afera oko varanja na testovima o ispušnim plinovima automobila tvrtke Volkswagen najpoznatija je masovna prijevara kupaca automobila u ovom stoljeću. Prijevara je provedena tako da se unutar sustava za kontrolu i smanjivanje ispušnih plinova ugrađivao poseban softver koji je prepoznavao radi li se o laboratorijskim testiranjima automobila ili o redovnoj upotrebi automobila na cestama. Posljedice afere naizgled bile su dalekosežne, kako za gospodarstvo Njemačke,...
AGROEKOLOŠKI UVJETI ZA PODIZANJE I ODRŽAVANJE
 TRAVNJAKA I ULOGA TRAVNJAKA U KRAJOBRAZU
AGROEKOLOŠKI UVJETI ZA PODIZANJE I ODRŽAVANJE TRAVNJAKA I ULOGA TRAVNJAKA U KRAJOBRAZU
Dorian Dagostin
Krajobrazna arhitektura danas rješava brojne prostorne probleme, te svojim kvalificiranim kadrovima koji imaju viziju, kreativnost i mogućnosti donosi niz krajobraznih rješenja. Jedna od njih su i travnjaci. Travnjaci su zajednica različitih mješavina trava, koje svojom pomno odabranom kombinacijom uz određene agroekološke uvjete imaju različitu namjenu. Upravo prema toj namjeni odabire se i vrsta trava koja će se na pripremljeno tlo unijeti različitim metodama zasnivanja...
AGROKEMIJSKA SVOJSTVA MELIORIRANIH KRŠKIH
 TALA ZA UZGOJ VINOVE LOZE
AGROKEMIJSKA SVOJSTVA MELIORIRANIH KRŠKIH TALA ZA UZGOJ VINOVE LOZE
Paolo Rigo
Radi povećanja proizvodnih površina, u nedostatku obradivih poljoprivrednih površina u obalnom dijelu RH, sve više su se počeli krški tereni modificirati (melioracijom i kultivacijom) u poljoprivredna obradiva tla za intenzivne uzgoje. Tema ovog rada je analiza agrokemijskih svojstava melioriranih krških tala za uzgoj vinove loze. U istraživanju su bile uključene četiri lokacije na kojima se provela melioracija krškog tla te provele analize. Tla koja su se analizirala su na...
AGROTURIZAM
AGROTURIZAM
Benedikt Blagdan
U ovom završnom radu tema je agroturizam, turizam kao dodatna dohodovna djelatnost na OPG-u vezana uz poljoprivredu kao temeljnu dohodovnu djelatnost. Razmatrane su sastavnice agroturizma, a to su poljoprivreda i turizam na OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo). Rad je fokusiran na agroturizam kao segment turizma te obuhvaća definicije agroturizma, modele organizacije, primjere u Hrvatskoj i razlike u njenim regijama. Ovaj rad predstavlja primjere zemalja razvijenog...

Pages