Pages

"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Alan Dundović
Temeljni financijski izvještaji prikazuju sliku financijskog položaja i financijske uspješnosti nekog poduzeća. Analizom financijskih izvještaja može se utvrditi kako poduzeće posluje te koje su njegove jake i slabe strane. Analiza financijskih izvještaja važna je kako za interne, tako i za eksterne korisnike. Osnovna analiza uključuje horizontalnu i vertikalnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka te izračune financijskih pokazatelja. Dodatno se još mogu analizirati i...
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
Paolo Roža
Rad donosi pregled razvoja tehnologije 3D printanja, s osvrtom i na 3D modeliranje, njene mogućnosti i primjenu u raznim područjima. 3D printanje ili aditivna proizvodnja koristi se za stvaranje trodimenzionalnih predmeta sukcesivnim nanošenjem čestica u tankim slojevima pod kontrolom računala. Prva oprema i materijali za upotrebu u 3D printanju razvijeni su 80-ih godina 20. stoljeća. Početkom 21. stoljeća ovakva je proizvodnja uzela maha. 3D modeling proces je stvaranja matematičke...
AERODINAMIKA VOZILA
AERODINAMIKA VOZILA
Jure Čubrić
U ovom završnom radu je obrađena tema aerodinamike vozila te njenog utjecaja na osobne automobile. Aerodinamici vozila se već desetljećima posvećuje značajna pažnja te ona nastavlja biti područje konstantnog istraživanja i unapređenja. Pri nižim brzinama otpor zraka ne predstavlja značajan otpor, ali što se brzina vozila povećava taj otpor prelazi polovicu svih otpora koja se javljaju na vozilu. Upravo zbog toga su znanstvenici počeli istraživati i testirati brojne...
AFERA VOLKSWAGEN
AFERA VOLKSWAGEN
Sara Magašić
Afera Dieselgate odnosno afera oko varanja na testovima o ispušnim plinovima automobila tvrtke Volkswagen najpoznatija je masovna prijevara kupaca automobila u ovom stoljeću. Prijevara je provedena tako da se unutar sustava za kontrolu i smanjivanje ispušnih plinova ugrađivao poseban softver koji je prepoznavao radi li se o laboratorijskim testiranjima automobila ili o redovnoj upotrebi automobila na cestama. Posljedice afere naizgled bile su dalekosežne, kako za gospodarstvo Njemačke,...
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
Monika Tomljanović
Aktivna sigurnost uključuje sve mjere i uređaje na vozilu koji nastoje spriječiti nesreću. Stoga uređaje koji održavaju aktivnu sigurnost vozila dijelimo na uređaje koji pomažu vozaču da uočava okolnosti u prometu kako bi se na vrijeme izbjegla nezgoda, te na uređaje (sustave) koji doprinose sprječavanju nesreće. Pod aktivne elemente sigurnosti spadaju kočnice, upravljački mehanizam, gume, svjetlosni i signalni uređaji, retrovizori i uređaji koji pojačavaju vidno polje...
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
Goran Žagar
Upravljanje ljudskim resursima je vrlo bitan i zahtjevan proces u svakom poduzeću jer dobro isplanirano raspoređivanje ljudskih potencijala te aktivnosti koje oni provode bi trebalo osposobiti organizaciju da ostvari svoje ciljeve. U radu u nastavku je obrađen dio pretrage i selekcije kadrova. Pretraga, selekcija i odabir kadrova je izuzetno zahtjevan posao koji troši mnoge resurse poduzeća. Preduvjet selekcije kadrova je cilj koji poduzeće želi postići odnosno zadaci koje...
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
Zvonko Radić
Svrha ovog završnog rada jest ispitati pojam alkoholizma na radnom mjestu, istražiti koje su njegove moguće posljedice te naposljetku izvesti zakonsku regulativu o navedenom pojmu. Šire područje istraživanja čini alkoholizam, a uže alkoholizam na radnom mjestu i u obitelji te posljedice alkoholizma.
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
Antonio Malkoč
U ovom radu prikazano je ispitivanje radnog okoliša u tvrtci Malkoč tehnika d.o.o. Rijeka koja se bavi strojnom obradom metala. Mjerenja su izvršena univerzalnim zvukomjerom PeakTech 503), rezultati su pokazali u nekim slučajevima odstupanja od deklaracijske tablice za buku koju je propisao proizvođač za pojedini radni stroj. Na temelju izmjerenih rezultata dani su prijedlozi za poboljšanje zaštite radnika kao i za smanjenje buke. U radu je također opisan i utjecaj prekomjerne buke...
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
Borna Buzarinov
U radu je napravljena analiza cestovne mreže i sigurnosti prometa na području Grada Kastva. Grad Kastav nalazi se na razmeđu sjeveroistočnog dijela istarskog poluotoka i kopna, u obalnom zaleđu najsjevernijeg dijela Riječkog zaljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Kastav ima nešto više od 10 000 stanovnika koji su raspoređeni na pet mjesnih odbora. Prema podacima dobivenim od PU Primorsko-goranske županije, napravljena je analiza za prometne nezgode koje su se u periodu od...
ANALIZA DRŽAVNE CESTE D501 DIONICA OŠTROVICA – D8 S PRIJEDLOZIMA POBOLJŠANJA
ANALIZA DRŽAVNE CESTE D501 DIONICA OŠTROVICA – D8 S PRIJEDLOZIMA POBOLJŠANJA
Josip Sigurnjak
U radu je prikazana analiza stanja državne ceste D501 dionica Oštrovica – D8 s prijedlozima poboljšanja. Dionica sa prvom dionicom čini trasu ceste koja se proteže od čvora Oštrovice gdje se dolazi ili odlazi sa autoceste, te kroz mjesta Hreljin i Križišće i dolazi se do spajanja na državnu cestu D8. Izgradnjom čvora brze ceste Sv. Kuzam – Križišće udio prometa se na predmetnoj dionici značajno smanjio, međutim terenskim uvidom utvrđeno da ima prostora za poboljšavanja...
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
ANALIZA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK POSTROJENJA ELEKTRANA - TOPLANA ZAGREB
Siniša Šušić
Specijalističkim završnim radom na temu analiza emisija onečišćujućih tvari u zrak elektroenergetskog postrojenja Elektrana - toplana Zagreb (Zagorska 1, Zagreb) utvrđene su glavne indikativne tvari emitirane u zrak iz navedenog postrojenja kao i njihov utjecaj na čovjeka i okoliš. Cilj rada bio je prikazati složenost navedenog elektroenergetskog postrojenja, njegovu važnost i ulogu u svakodnevnom životu te prikazati načine kako odgovornim upravljanjem možemo kontrolirati...
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EMISIJE ŠTETNIH PLINOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZADAR
ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EMISIJE ŠTETNIH PLINOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZADAR
Nikola Rudela
Smanjenje potrošnje energije i samo povećanje energetske učinkovitosti kao i smanjenje emisije štetnih plinova postalo je jedno od najznačajnijih prioriteta u svijetu. Energetska učinkovitost podrazumijeva poticanje primjene energetskih isplativih, energetski učinkovitih tehnologija, materijala i usluga, zatim smanjenje emisija stakleničkih plinova koji pridonose efektu globalnog zatopljenja u okoliš, podizanje svijesti građana o učinkovitoj potrošnji energije i u krajnjoj liniji...

Pages