Pages

"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Alan Dundović
Temeljni financijski izvještaji prikazuju sliku financijskog položaja i financijske uspješnosti nekog poduzeća. Analizom financijskih izvještaja može se utvrditi kako poduzeće posluje te koje su njegove jake i slabe strane. Analiza financijskih izvještaja važna je kako za interne, tako i za eksterne korisnike. Osnovna analiza uključuje horizontalnu i vertikalnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka te izračune financijskih pokazatelja. Dodatno se još mogu analizirati i...
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
Paolo Roža
Rad donosi pregled razvoja tehnologije 3D printanja, s osvrtom i na 3D modeliranje, njene mogućnosti i primjenu u raznim područjima. 3D printanje ili aditivna proizvodnja koristi se za stvaranje trodimenzionalnih predmeta sukcesivnim nanošenjem čestica u tankim slojevima pod kontrolom računala. Prva oprema i materijali za upotrebu u 3D printanju razvijeni su 80-ih godina 20. stoljeća. Početkom 21. stoljeća ovakva je proizvodnja uzela maha. 3D modeling proces je stvaranja matematičke...
AERODINAMIKA VOZILA
AERODINAMIKA VOZILA
Jure Čubrić
U ovom završnom radu je obrađena tema aerodinamike vozila te njenog utjecaja na osobne automobile. Aerodinamici vozila se već desetljećima posvećuje značajna pažnja te ona nastavlja biti područje konstantnog istraživanja i unapređenja. Pri nižim brzinama otpor zraka ne predstavlja značajan otpor, ali što se brzina vozila povećava taj otpor prelazi polovicu svih otpora koja se javljaju na vozilu. Upravo zbog toga su znanstvenici počeli istraživati i testirati brojne...
AFERA VOLKSWAGEN
AFERA VOLKSWAGEN
Sara Magašić
Afera Dieselgate odnosno afera oko varanja na testovima o ispušnim plinovima automobila tvrtke Volkswagen najpoznatija je masovna prijevara kupaca automobila u ovom stoljeću. Prijevara je provedena tako da se unutar sustava za kontrolu i smanjivanje ispušnih plinova ugrađivao poseban softver koji je prepoznavao radi li se o laboratorijskim testiranjima automobila ili o redovnoj upotrebi automobila na cestama. Posljedice afere naizgled bile su dalekosežne, kako za gospodarstvo Njemačke,...
AGROKEMIJSKA SVOJSTVA MELIORIRANIH KRŠKIH
 TALA ZA UZGOJ VINOVE LOZE
AGROKEMIJSKA SVOJSTVA MELIORIRANIH KRŠKIH TALA ZA UZGOJ VINOVE LOZE
Paolo Rigo
Radi povećanja proizvodnih površina, u nedostatku obradivih poljoprivrednih površina u obalnom dijelu RH, sve više su se počeli krški tereni modificirati (melioracijom i kultivacijom) u poljoprivredna obradiva tla za intenzivne uzgoje. Tema ovog rada je analiza agrokemijskih svojstava melioriranih krških tala za uzgoj vinove loze. U istraživanju su bile uključene četiri lokacije na kojima se provela melioracija krškog tla te provele analize. Tla koja su se analizirala su na...
AGROTURIZAM
AGROTURIZAM
Benedikt Blagdan
U ovom završnom radu tema je agroturizam, turizam kao dodatna dohodovna djelatnost na OPG-u vezana uz poljoprivredu kao temeljnu dohodovnu djelatnost. Razmatrane su sastavnice agroturizma, a to su poljoprivreda i turizam na OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo). Rad je fokusiran na agroturizam kao segment turizma te obuhvaća definicije agroturizma, modele organizacije, primjere u Hrvatskoj i razlike u njenim regijama. Ovaj rad predstavlja primjere zemalja razvijenog...
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
Monika Tomljanović
Aktivna sigurnost uključuje sve mjere i uređaje na vozilu koji nastoje spriječiti nesreću. Stoga uređaje koji održavaju aktivnu sigurnost vozila dijelimo na uređaje koji pomažu vozaču da uočava okolnosti u prometu kako bi se na vrijeme izbjegla nezgoda, te na uređaje (sustave) koji doprinose sprječavanju nesreće. Pod aktivne elemente sigurnosti spadaju kočnice, upravljački mehanizam, gume, svjetlosni i signalni uređaji, retrovizori i uređaji koji pojačavaju vidno polje...
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
Goran Žagar
Upravljanje ljudskim resursima je vrlo bitan i zahtjevan proces u svakom poduzeću jer dobro isplanirano raspoređivanje ljudskih potencijala te aktivnosti koje oni provode bi trebalo osposobiti organizaciju da ostvari svoje ciljeve. U radu u nastavku je obrađen dio pretrage i selekcije kadrova. Pretraga, selekcija i odabir kadrova je izuzetno zahtjevan posao koji troši mnoge resurse poduzeća. Preduvjet selekcije kadrova je cilj koji poduzeće želi postići odnosno zadaci koje...
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
Zvonko Radić
Svrha ovog završnog rada jest ispitati pojam alkoholizma na radnom mjestu, istražiti koje su njegove moguće posljedice te naposljetku izvesti zakonsku regulativu o navedenom pojmu. Šire područje istraživanja čini alkoholizam, a uže alkoholizam na radnom mjestu i u obitelji te posljedice alkoholizma.
ANALIZA BONITETA PODUZEĆA ŽITOPROIZVOD D. D.
ANALIZA BONITETA PODUZEĆA ŽITOPROIZVOD D. D.
Iva Čandrlić
Predmet istraživanja ovog završnog rada je bonitet poduzeća Žitoproizvod d.d. Bonitet poduzeća se može shvatiti kao ocjena vjerojatnosti nastupanja insolventnosti poduzeća u budućnosti, ili u nešto širem smislu kao ocjena likvidnosti i kreditne sposobnosti, odnosno u najširem smislu ocjena temeljena na analizi završnog računa i situacije poduzeća. Analiza boniteta poduzeća omogućava dobivanje relevantnih informacija o ukupnoj poslovnoj sposobnosti trgovačkog društva,...
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
ANALIZA BUKE NA RADNOM MJESTU U RADIONICI ZA STROJNU OBRADU METALA
Antonio Malkoč
U ovom radu prikazano je ispitivanje radnog okoliša u tvrtci Malkoč tehnika d.o.o. Rijeka koja se bavi strojnom obradom metala. Mjerenja su izvršena univerzalnim zvukomjerom PeakTech 503), rezultati su pokazali u nekim slučajevima odstupanja od deklaracijske tablice za buku koju je propisao proizvođač za pojedini radni stroj. Na temelju izmjerenih rezultata dani su prijedlozi za poboljšanje zaštite radnika kao i za smanjenje buke. U radu je također opisan i utjecaj prekomjerne buke...
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
ANALIZA CESTOVNE MREŽE I SIGURNOSTI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KASTVA
Borna Buzarinov
U radu je napravljena analiza cestovne mreže i sigurnosti prometa na području Grada Kastva. Grad Kastav nalazi se na razmeđu sjeveroistočnog dijela istarskog poluotoka i kopna, u obalnom zaleđu najsjevernijeg dijela Riječkog zaljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Kastav ima nešto više od 10 000 stanovnika koji su raspoređeni na pet mjesnih odbora. Prema podacima dobivenim od PU Primorsko-goranske županije, napravljena je analiza za prometne nezgode koje su se u periodu od...

Pages