Pages

"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
"METIS" - ANALIZA NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Alan Dundović
Temeljni financijski izvještaji prikazuju sliku financijskog položaja i financijske uspješnosti nekog poduzeća. Analizom financijskih izvještaja može se utvrditi kako poduzeće posluje te koje su njegove jake i slabe strane. Analiza financijskih izvještaja važna je kako za interne, tako i za eksterne korisnike. Osnovna analiza uključuje horizontalnu i vertikalnu analizu bilance i računa dobiti i gubitka te izračune financijskih pokazatelja. Dodatno se još mogu analizirati i...
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
3D PRINTERI I NJIHOVA PRIMJENA U PODUZETNIŠTVU
Paolo Roža
Rad donosi pregled razvoja tehnologije 3D printanja, s osvrtom i na 3D modeliranje, njene mogućnosti i primjenu u raznim područjima. 3D printanje ili aditivna proizvodnja koristi se za stvaranje trodimenzionalnih predmeta sukcesivnim nanošenjem čestica u tankim slojevima pod kontrolom računala. Prva oprema i materijali za upotrebu u 3D printanju razvijeni su 80-ih godina 20. stoljeća. Početkom 21. stoljeća ovakva je proizvodnja uzela maha. 3D modeling proces je stvaranja matematičke...
ADAS - NAPREDNI SUSTAV ZA NADZOR I POMOĆ PRI
 UPRAVLJANJU VOZILOM
 ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS)
ADAS - NAPREDNI SUSTAV ZA NADZOR I POMOĆ PRI UPRAVLJANJU VOZILOM ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS)
Renato Ćorluka
U ovom završnom radu su opisani različiti elektronički sustavi koji u cjelini čine ADAS - napredni sustav za nadzor i pomoć pri upravljanju vozilom ili kraće ADAS sustav. Opisan je povijesni razvoj potpomognutog upravljanja vozilom. Pojašnjena je struktura modernog ADAS sustava te svi važniji senzorski sustavi koji imaju svrhu nadzora kretanja vozila, unutrašnjosti vozila i prometne situacije oko vozila. Navedeni su senzori koji omogućuju rad sustava u trenutnim prometnim...
AERODINAMIKA VOZILA
AERODINAMIKA VOZILA
Jure Čubrić
U ovom završnom radu je obrađena tema aerodinamike vozila te njenog utjecaja na osobne automobile. Aerodinamici vozila se već desetljećima posvećuje značajna pažnja te ona nastavlja biti područje konstantnog istraživanja i unapređenja. Pri nižim brzinama otpor zraka ne predstavlja značajan otpor, ali što se brzina vozila povećava taj otpor prelazi polovicu svih otpora koja se javljaju na vozilu. Upravo zbog toga su znanstvenici počeli istraživati i testirati brojne...
AFERA VOLKSWAGEN
AFERA VOLKSWAGEN
Sara Magašić
Afera Dieselgate odnosno afera oko varanja na testovima o ispušnim plinovima automobila tvrtke Volkswagen najpoznatija je masovna prijevara kupaca automobila u ovom stoljeću. Prijevara je provedena tako da se unutar sustava za kontrolu i smanjivanje ispušnih plinova ugrađivao poseban softver koji je prepoznavao radi li se o laboratorijskim testiranjima automobila ili o redovnoj upotrebi automobila na cestama. Posljedice afere naizgled bile su dalekosežne, kako za gospodarstvo Njemačke,...
AGROKEMIJSKA SVOJSTVA MELIORIRANIH KRŠKIH
 TALA ZA UZGOJ VINOVE LOZE
AGROKEMIJSKA SVOJSTVA MELIORIRANIH KRŠKIH TALA ZA UZGOJ VINOVE LOZE
Paolo Rigo
Radi povećanja proizvodnih površina, u nedostatku obradivih poljoprivrednih površina u obalnom dijelu RH, sve više su se počeli krški tereni modificirati (melioracijom i kultivacijom) u poljoprivredna obradiva tla za intenzivne uzgoje. Tema ovog rada je analiza agrokemijskih svojstava melioriranih krških tala za uzgoj vinove loze. U istraživanju su bile uključene četiri lokacije na kojima se provela melioracija krškog tla te provele analize. Tla koja su se analizirala su na...
AGROTURIZAM
AGROTURIZAM
Benedikt Blagdan
U ovom završnom radu tema je agroturizam, turizam kao dodatna dohodovna djelatnost na OPG-u vezana uz poljoprivredu kao temeljnu dohodovnu djelatnost. Razmatrane su sastavnice agroturizma, a to su poljoprivreda i turizam na OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo). Rad je fokusiran na agroturizam kao segment turizma te obuhvaća definicije agroturizma, modele organizacije, primjere u Hrvatskoj i razlike u njenim regijama. Ovaj rad predstavlja primjere zemalja razvijenog...
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
Mario Banović
Aktivni sustavi sigurnosti motornih vozila su suvremena tehnička rješenja čija je zadaća smanjiti mogućnost nastanka prometne nesreće. Zahvaljujući svojstvima aktivnih sustava sigurnosti značajno je smanjen broj smrtnosti na cestama EU. Ovaj završni rad opisuje temeljna obilježja aktivnih sustava sigurnosti motornih vozila. Vozila koriste kočnice s ABS-sustavom za sprječavanje blokiranja kotača. ASR-sustav koristi se protiv proklizavanja pogonskih kotača za vrijeme...
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
AKTIVNI ELEMENTI SIGURNOSTI CESTOVNIH VOZILA
Monika Tomljanović
Aktivna sigurnost uključuje sve mjere i uređaje na vozilu koji nastoje spriječiti nesreću. Stoga uređaje koji održavaju aktivnu sigurnost vozila dijelimo na uređaje koji pomažu vozaču da uočava okolnosti u prometu kako bi se na vrijeme izbjegla nezgoda, te na uređaje (sustave) koji doprinose sprječavanju nesreće. Pod aktivne elemente sigurnosti spadaju kočnice, upravljački mehanizam, gume, svjetlosni i signalni uređaji, retrovizori i uređaji koji pojačavaju vidno polje...
AKTIVNI SUSTAVI ZA POMOĆ U VOŽNJI
 ACTIVE SYSTEMS FOR ASSISTANCE IN DRIVING
AKTIVNI SUSTAVI ZA POMOĆ U VOŽNJI ACTIVE SYSTEMS FOR ASSISTANCE IN DRIVING
Gabrijela-Domenika Marijanović
Potreba za automobilima u današnjem svijetu je sve značajnija zbog činjenice da se način života i obavljanja poslova promijenio, te od svakog čovjeka se zahtjeva da mnogo više radi nego prije te također da često mijenja svoje mjesto rada što nam govori da više mora koristiti osobna vozila kako bih mogao izvršiti sve svoje obveze. Ubrzani razvoj cestovnog prometnog sustava rezultirao je mnogobrojnim prometnim nezgodama te samim time malom razinom sigurnosti. Cestovna vozila...
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA
Goran Žagar
Upravljanje ljudskim resursima je vrlo bitan i zahtjevan proces u svakom poduzeću jer dobro isplanirano raspoređivanje ljudskih potencijala te aktivnosti koje oni provode bi trebalo osposobiti organizaciju da ostvari svoje ciljeve. U radu u nastavku je obrađen dio pretrage i selekcije kadrova. Pretraga, selekcija i odabir kadrova je izuzetno zahtjevan posao koji troši mnoge resurse poduzeća. Preduvjet selekcije kadrova je cilj koji poduzeće želi postići odnosno zadaci koje...
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
ALKOHOLIZAM NA RADNOM MJESTU
Zvonko Radić
Svrha ovog završnog rada jest ispitati pojam alkoholizma na radnom mjestu, istražiti koje su njegove moguće posljedice te naposljetku izvesti zakonsku regulativu o navedenom pojmu. Šire područje istraživanja čini alkoholizam, a uže alkoholizam na radnom mjestu i u obitelji te posljedice alkoholizma.

Pages