Paginacija

ANALIZA MARKETING OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA „KRAŠ“ D.D.
ANALIZA MARKETING OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA „KRAŠ“ D.D.
Elena Šustar
Ovaj rad analizira mikro i makro okruženje poduzeća „Kraš“. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo, veoma je važno poznavati njegovo okruženje i kontinuirano pratiti trendove i promjene. Poduzeće Kraš najveće je konditorsko poduzeće u Hrvatskoj i regiji, i kao takvo mora pratiti svoje okruženje kako bi osiguralo nastavak pozitivnog poslovanja i osiguralo praćenje marketinških trendova i trendova u poslovanju. Rad analizira mikro okruženje poduzeća, posebice samo poduzeće,...
ANALIZA MIŠLJENJA S DRUŠTVENIH MREŽA KORISTEĆI
ALAT KNIME
ANALIZA MIŠLJENJA S DRUŠTVENIH MREŽA KORISTEĆI ALAT KNIME
Jure Fajdetić
U ovom završnom radu obrađeni su neki od bitnih koncepata poslovne inteligencije. U drugom poglavlju spominje se Big Data, odnosno rečeno je nešto o samoj definiciji Big Data, koje kriterije podaci moraju imati da bi se smatrali Big Data. Također, spomenuta je i razlika između standardnih podataka i Big Data. U trećem poglavlju definiran je proces rudarenja podataka i njegove faze, zatim karakteristike vezane za rudarenje podataka sa društvenih mreža, konkretno sa Twittera, te...
ANALIZA OBITELJSKOG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU OPG-a PINTAR ANITA
ANALIZA OBITELJSKOG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU OPG-a PINTAR ANITA
Dolores Wolf
Predmet ovog rada je analiza obiteljskog poduzetništva na primjeru konkretnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Rad se uz uvod i zaključak sastoji od tri cjeline. Prva cjelina bavi se obiteljskim poduzetništvom, njegovim karakteristikama, tipovima, prednostima i ograničenjima. Druga cjelina nastavlja se na prvu na način da detaljnije analizira obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao vrstu obiteljskog poduzetništva. Ove dvije cjeline predstavljaju okvir teoretskog...
ANALIZA ODABIRA IZVORA SVJETLOSTI PREMA ZADANOM VIDNOM ZADATKU
ANALIZA ODABIRA IZVORA SVJETLOSTI PREMA ZADANOM VIDNOM ZADATKU
Tomica Roginek
U ovome radu prikazano je ispitivanje radnog okoliša prema normi ''Unutrašnji radni prostori HRN EN 12464-1:2008''.Objašnjeni su osnovni pojmovi koji se nalaze u zakonu i koji objašnjavaju mehanizme oštećenja oka, a samim time i smanjenje sposobnosti vida. Dana je analiza rasvjetnih tijela na tržištu i komentirane su njihove prednosti i mane.U samome zadatku ispitana je učionica dimenzija 16 m x 10 m s 56 radnih mjesta koja zahtjeva minimalnu horizontalnu rasvjetu od 500 luxa....
ANALIZA ODNOSA SIGURNOSNE OPREME I CIJENE
 AUTOMOBILA
ANALIZA ODNOSA SIGURNOSNE OPREME I CIJENE AUTOMOBILA
Mario Simper
Sigurnost prometa je izrazito kompleksan pojam te ovisi najviše o samom čovjeku, tj. njegovim postupcima za vrijeme sudjelovanja u prometu. Svaki sudionik prometa želi sigurno izvršiti željeno kretanje te je zbog toga izrazito bitno da se velika pažnja usmjeri prema sigurnosti, kako na tehničko tehnološkoj, ekološkoj, organizacijskoj, ekonomskoj, pa tako i na razini društvene etike i individualnih vrijednosti. Kada je riječ o sigurnosti vozača i putnika u vozilu može se...
ANALIZA ODRŽAVANJA VOZNOG PARKA TVRTKE AUTOTRANS D. O. O.
ANALIZA ODRŽAVANJA VOZNOG PARKA TVRTKE AUTOTRANS D. O. O.
Martin Lukačić
Ovaj diplomski rad govori o održavanju voznog parka Autotransa i općenito o održavanju vozila. Prvobitno će obuhvatiti ponešto o samoj tvrtki, a onda će postepeno ulaziti u problematiku samog održavanja voznog parka. Sama problematika održavanja se povećava paralelno s povećanjem voznog parka i s povećanjem starosti vozila u samom voznom parku. U radu će se detaljno objasniti svi koraci koji su potrebni kako bi održavanje bilo na vrhuncu i kako bi se s vrhunskim održavanjem...
ANALIZA OGLAŠAVANJA KNJIGOVODSTVENIH SERVISA
 NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ANALIZA OGLAŠAVANJA KNJIGOVODSTVENIH SERVISA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Manuel Muzica
Intenzivnim razvojem komunikacijsko-informacijske tehnologije, u posljednjem je desetljeću zabilježen nagli porast korisnika Interneta. Pritom se među korisnicima ističe proces sve većeg korištenja društvenih mreža u marketinške svrhe, odnosno za promicanje poslovanja i usluga poduzeća. Širok je spektar različitih djelatnosti koje su prepoznale značaj društvenih mreža i njihovu ulogu u poboljšanju poslovanja, no takav pristup društvenim mrežama i njihovim mogućnostima...
ANALIZA OKOLINE PODUZEĆA „LIKA SVJETLO D. O. O. “
ANALIZA OKOLINE PODUZEĆA „LIKA SVJETLO D. O. O. “
Melita Mesić
Analiza okruženja ili okoline podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika kako vanjskog tako i unutarnjeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških čimbenika koji mogu odrediti budućnost poduzeća. Analiza okruženja i identifikacija strateških čimbenika može se sagledati kao potpora odlučivanju kod formulacije strategije te se provodi na samom početku procesa strateškog menadžmenta. U ovom specijalističkom završnom radu istraživala se analiza okoline...
ANALIZA OPASNOSTI I ŠTETNOSTI U AUTOLIMARSKOJ RADIONI
ANALIZA OPASNOSTI I ŠTETNOSTI U AUTOLIMARSKOJ RADIONI
Nina Karavanić
Analizom procesa rada i uzroka ozljeda, razumijevanjem načina djelovanja čimbenika okoliša i radnog procesa na čovjeka i njegovo stanje organizma moguće je, u većini slučajeva, predvidjeti te spriječiti ili umanjiti štetno djelovanje, te predložiti mjere za očuvanje zdravlja. Također, vrlo je važna edukacija radnika od strane poslodavca, po svim radnim mjestima, za očuvanje zdravlja i za korištenje zaštitne opreme. Sukladno tome svaki je poslodavac dužan svoje radnike...
ANALIZA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA ZA
 ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER U TVRTCI
 ELEKTRO – VUKELIĆ D.O.O.
ANALIZA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER U TVRTCI ELEKTRO – VUKELIĆ D.O.O.
Marko Vukelić
Zakonom o zaštiti na radu označila se djelatnost kojom se osigurava fizički i moralni integritet te sigurnost radnika. Otkad postoji Zakon, točno su uređeni sustav zaštite na radu, nacionalna politika i aktivnosti, obveze radnika i poslodavca, te ostale obvezujuće točke u svrhu unapređivanja zaštite na radu. U ovome radu objašnjavaju se osnovni čimbenici zaštite na radu na konkretnom primjeru poduzeća Elektro-Vukelić d.o.o. iz Kastva. Na primjeru ovog poduzeća...
ANALIZA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA ZA RADNO
 MJESTO STROJOBRAVAR
ANALIZA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA ZA RADNO MJESTO STROJOBRAVAR
Paula Purić
U ovom završnom radu opisan je sustav zaštite na radu, tehnološki proces koji obavlja strojobravar, sredstva rada koje on koristi, opasnosti, štetnosti i napori na radnom mjestu, osnovna i posebna pravila zaštite na radu kojima se otklanjaju utvrđene opasnosti, štetnosti i napori, procjena preostalog rizika i prijedlog mjera za otklanjanje ili smanjivanje tog rizika. Sve je popraćeno zakonskom regulativom i procjenom rizika za radno mjesto strojobravara.
ANALIZA OPRAVDANOSTI I IDEJNO RJEŠENJE
 REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE D8 I
 ŽUPANIJSKE CESTE Ž5019 U JUŠIĆIMA
ANALIZA OPRAVDANOSTI I IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE D8 I ŽUPANIJSKE CESTE Ž5019 U JUŠIĆIMA
Marina Saili
U radu je opisana podjela raskrižja, semaforizirana i kružna raskrižja kao i njihove prednosti i nedostaci te karakteristike. Opisano je postojeće stanje raskrižja D8 i Ž5019 te su analizirani nedostaci. Navedeno raskrižje je trokrako nesemaforizirano raskrižje koje se nalazi u Jušićima. Raskrižje je izvedeno u jednoj razini i regulirano prometnim znakovima. U radu su istaknuti nedostaci i predloženo je prometno rješenje pomoću kojega bi se povećala sigurnost i ...

Paginacija