završni rad
UTJECAJ PRIMJENE RAZLIČITIH VRSTA DRVENIH STRUGOTINA NA PROMJENE U SENZORNOM PROFILU VINA TERAN

Katarina Družeta (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poljoprivredni odjel