specijalistički diplomski stručni
DJELATNOSTI MORSKIH LUKA S OSVRTOM NA RIJEČKU LUKU

Marko Nikšić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel