specijalistički diplomski stručni
ZNAČENJE KVALITETE U PRUŽANJU LOGISTIČKIH USLUGA

Dražen Trtica (2016)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel