specijalistički diplomski stručni
UĈEĆA ORGANIZACIJA U PRAKSI

Sandra Gregorović (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel