specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA LJEČILIŠTA ISTARSKE TOPLICE

Matea Fabijančić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel