specijalistički diplomski stručni
MODIFIKACIJA PROCESA ZBRINJAVANJA MEDICINSKOG OTPADA U KBC-U RIJEKA

Maja Žunić (2016)
Veleučilište u Rijeci
Odjel sigurnosti na radu