specijalistički diplomski stručni
Istraživanje potrošačkih navika

Mateo Vrban (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel