završni rad
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA KVALITETOM USLUGA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA U GRADU RIJECI

Patrizia Švob (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel