završni rad
UTJECAJ RAZLIČITIH TEHNIKA VINIFIKACIJE NA SADRŢAJ FENOLA, HLAPLJIVIH SPOJEVA I SENZORNA SVOJSTVA VINA MALVAZIJA ISTRASKA (Vitis vinifera L.)

Mateo Bon (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poljoprivredni odjel