specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA KARTIČNOG POSLOVANJA U PRODAJI

Dijana Trošelj (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel