specijalistički diplomski stručni
ALATI ZA TRAŽENJE I SELEKCIJU KADROVA

Goran Žagar (2017)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel