specijalistički diplomski stručni
EKSPLOATACIJSKI ASPEKTI ELEKTRIČNIH VOZILA

Dalibor Peričić (2017)
Veleučilište u Rijeci
Prometni odjel