Pages

Arduino sustav za navodnjavanje kućnog bilja
Arduino sustav za navodnjavanje kućnog bilja
Daniel Krt
Sustav za navodnjavanje je projekt izrade i programiranja sustava sposobnog za prikupljanje, obranu podataka i automatsko zalijevanje. Analizom problema i prijašnjih rješenja zaključilo se da sustavi nisu dovoljno automatizirani i da ovise o interakciji sa korisnikom. Kako bi se automatizirao sustav potrebno je koristiti podatke iz više senzora i na osnovu usporedbe tih podataka vršiti zalijevanje ili ne. Dizajniralo se i implementiralo hardversko i softversko rješenje. Sustav za...
Arduino sustav za praćenje vozila u brodogradilištu Viktor Lenac
Arduino sustav za praćenje vozila u brodogradilištu Viktor Lenac
Paolo Keko
Arduino sustav za praćenje lokacije vozila u Brodogradilištu Viktor Lenac je projekt izgradnje dvije cjeline. Prva cjelina je izgradnja uređaja za prikupljanje podataka o geografskoj lokaciji transportnih i osobnih vozila brodogradilišta. Druga cjelina je postavljanje web poslužitelja s bazom podataka, programiranje serverske aplikacije za primanje podataka i programiranje aplikacije za prikaz informacija o vozilima na karti Goolge Maps kod krajnjih korisnika. Uređaj ugrađen u...
Astroturfing
Astroturfing
Bruno Polonijo
Ovaj rad opisuje astroturfing odnosno lažne pokušaje utjecaja na tuđe mišljenje u različitim sferama života. U radu se prikazuje pojam astroturfinga, daju se primjeri astroturfinga u političkom, poslovnom, državnom te vojnom okruženju kako bi se čitatelja upoznalo s nekim od tehnika utjecaja na tuđe mišljenje kako bi se ostvarili vlastiti željeni ciljevi. Za potrebe rada izrađena je anketa o astroturfingu koja je objavljena na Facebook grupi studenata informatike. Kroz analizu...
Autentikacija korisnika u web aplikaciji pomoću HMAC simetričnog kriptografskog algoritma
Autentikacija korisnika u web aplikaciji pomoću HMAC simetričnog kriptografskog algoritma
Marin Živković
U ovom završnom radu biti će objašnjena autentikacija i autorizacija, te nužne metode za uspostavljanje sigurnosti i zaštite podataka korisnika. Kriptografija i šifriranje osnovni su oblici zaštite podataka. Provedba zaštite podataka provodi se kriptografskim algoritmima. U radu su opisane jednosmjerne funkcije za izračun sažetka poruke, simetrični, te asimetrični algoritmi. Sve metode zaštite podataka temelje se na kriptografskim algoritmima pomoću kojih poruke postaju...
Automatizacija fekalne crpne stanice
Automatizacija fekalne crpne stanice
Dalibor Marčelja
Zadatak ovog završnog rada je opisati rad i automatizaciju tipične crpne stanice za fekalne vode čiji je zadatak transportirati otpadne vode s niže na višu kotu terena sukladno pravilima struke. Ovim radom bit će opisano napajanje objekta, elektroinstalacija mjerne i izvršne opreme, lokalna automatika, snaga, uzemljenje i izjednačenje potencijala metalnih masa, te nadzorno-upravljački sustav s pripadajućom komunikacijskom vezom za crpnu stanicu.
Automatizacija poslovnog procesa uz Oracle APEX
Automatizacija poslovnog procesa uz Oracle APEX
Antonio Dražić
Ovaj specijalistički završni rad opisuje odvijanje poslovnih procesa u uredskom poslovanju prije automatizacije, automatizaciju poslovnih procesa sa aplikacijom, te usporedbu između procesa prije i poslije automatizacije. Za izradu dijagrama se korisio BPMN, a za automatizaciju procesa putem aplikacije se koristio Oracle APEX.
BEŽIČNI MREŽNI UREĐAJ WIFIBOX
BEŽIČNI MREŽNI UREĐAJ WIFIBOX
Dino Vucelić
U ovome radu bit će opisano projektiranje i izrada multifunkcijskog mrežnog bežičnog uređaja WiFiBox. U radu se koristi GL.iNet usmjerivač, dodatna ALFA AWUS036H bežična mrežna kartica, Huawei E169 3G USB modem, punjiva baterija, USB Hub, antene, kabeli za povezivanje, plastični kovčeg za smještaj dijelova, itd. Uređaj kontrolira OpenWRT Linux bazirani operacijski sustav namijenjen za usmjerivače, proširen paketima koji mu omogućuju napredne mogućnosti.
BICIKLISTIČKI PROMET U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE OPATIJSKE RIVIJERE
BICIKLISTIČKI PROMET U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE OPATIJSKE RIVIJERE
Marina Nećak
U radu je obrađena uloga biciklističkog prometa u razvoju turističke ponude Opatijske rivijere. Rad je izrađen na temelju sadašnje ponude usluga koje su potrebne kako bi se unaprijedio turizam na temelju biciklizma. Analizom postojećeg stanja doneseni su zaključci o nedostacima te su na temelju toga dati prijedlozi kako poboljšati i unaprijediti postojeće stanje te bolje iskoristit resurse koje pruža Opatijska rivijera.
BIOMETRIJA U KONTROLI PRISTUPA
BIOMETRIJA U KONTROLI PRISTUPA
Nenad Mesić
Provjera identiteta temeljena na biometriji sve je prisutnija. Biometrijska tehnologija uglavnom se koristi u sustavu kontrole pristupa. Sve više se primjenjuje i u evidenciji radnog vremena zaposlenika. Praktična je za korištenje jer nema zaporki, kartica ili ključeva, a neke od metoda čak ne zahtijevaju kontakt s korisnikom. Postoje dvije vrste biometrijskih karakteristika, a to su fizičke i ponašajne. Fizičke karakteristike prate oblik tijela, a bihevioralne samo ponašanje...
BISTRENJE MALVAZIJE ISTARSKE SA RAZLIČITIM
 BISTRILIMA
BISTRENJE MALVAZIJE ISTARSKE SA RAZLIČITIM BISTRILIMA
Frano Didović
Ovim radom se provelo bistrenje (stabilizacija na bjelančevine) sa tri različita sredstava za bistrenje vina (Bentoflash, Efficol te Riblji mjehur). Istraţivanje se provelo na vinu Malvazije istarske. Pokus je postavljen na način da se je isto vino rastočilo u 4 inox bačve, zatim je odreĎena doza svakog bistrila i dodana u vino. Jedna inox bačva nije imala nikakvog tretmana bistrenja, ostavljena je kao kontrolni uzorak. Na kontrolnom uzorku je provedena osnovna kemijska analiza....
BITCOIN – DIGITALNA VALUTA
BITCOIN – DIGITALNA VALUTA
Milan Guštin
U radu se obraĎuje tema nove generacije elektroničkog novca, odnosno digitalne valute pod nazivom Bitcoin. Objašnjen je pojam novca i napravljena klasifikacija prema vrstama. Detaljnije se razraĎuje što su to valute, odnosno digitalne valute i konkretno kako funkcionira plaćanje pomoću Bitcoina. Navedene su njegove mogućnosti, prednosti i nedostaci te gdje se u svijetu može koristiti, kakva je trenutna situacija u Hrvatskoj na ovu temu. Specijalistički završni rad sadrži trenutno...
BITNI POSLOVI U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU S OSVRTOM NA "JGL D. D."
BITNI POSLOVI U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU S OSVRTOM NA "JGL D. D."
Liviana Barbieri-Grdinić
Rad se temelji na prikazu elemenata koji su nužni za obavljanje poslova u vanjskoj trgovini. Zbog globalizacije dostupnosti informacija, znanja i robe povećala se konkurentnost. U današnje vrijeme globalizacija je dovela do velike količine dostupnih informacija, znanja, robe i usluga, no dovela je i do velike konkurencije s kojom se današnji poduzetnici teško bore. Donijeti odluku o vrsti financiranja i vrsti osiguranja naplate najbitniji čimbenik za opstanak i za daljnji razvitak...

Pages