Paginacija

ANALIZA KAZNENIH DJELA ALATOM TABLEAU
ANALIZA KAZNENIH DJELA ALATOM TABLEAU
Boris Maričević
Svrha izrade završnog rada je istraživanje i prezentiranje funkcionalnosti koje pruža softverski alat poslovne inteligencije Tableau, trenutno jedan od najistaknutijih alata za analitiku i vizualizaciju podataka. Kroz rad će se ukratko objasniti sam alat Tableau, navesti motivacija izrade ovog rada, način prikupljanja i pripreme podataka za analizu te opisati praktična izrada različitih izvješća. Prikazat će se analize kaznenih djela na području Policijske uprave...
ANALIZA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA
ANALIZA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA
Martina Ventić
Tema završnog rada je „Analiza konkurentnosti hrvatskog gospodarstva“. U prvom dijelu rada govori se o kvaliteti i objašnjava se povijest nastanka kvalitete te hrvatski pogled na kvalitetu, konkurentnost, te nacionalno vijeće za konkurentnost. U drugom dijelu rada odnosno u praktičnom dijelu analizira se nacionalna konkurentnost te se izdaje izvještaj o globalnoj konkurentnosti, rezultat globalne konkurentnosti Republike Hrvatske i referentnih zemalja. Pored nacionalne...
ANALIZA KVALITETE USLUGE JAVNOG GRADSKOG
 PRIJEVOZA U RIJECI
ANALIZA KVALITETE USLUGE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA U RIJECI
Tea Čop
U ovom specijalističkom završnom radu analizira se kvaliteta usluge javnog gradskog prijevoza u Rijeci. Kroz poglavlja se objašnjavaju pojmovi javnog gradskog prijevoza, navode značajke sustava javnog gradskog prijevoza te artikuliraju problemi koje prate javni gradski prijevoz. Razrađuju se pojmovi kvalitete prijevozne usluge, upravljanja kvalitetom, te pokazatelji i kriteriji kvalitete u javnom gradskom prijevozu. Nakon toga se govori o javnom gradskom prijevozu u Rijeci gdje se...
ANALIZA LUKA DUNAVSKE REGIJE
ANALIZA LUKA DUNAVSKE REGIJE
Hrvoje Bićanić
S obzirom na to da je riječni promet najekonomičniji i ekološki najprihvatljiviji promet onda se dolazi do zaključka da Dunav kao jedna od najdužih rijeka u Europi ima veliki zadatak u transportu tereta kroz Europu do njenih članica. Luke poput Nurberga i Constante dobro su iskoristile svoj položaj na Dunova i na njihovom području manipulira se velikim količinama prometa. Preko Dunava, i posredno Drave, riječni promet Republike Hrvatske također je dio europskog prometnog sustava....
ANALIZA MARKETING OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA „KRAŠ“ D.D.
ANALIZA MARKETING OKRUŽENJA NA PRIMJERU PODUZEĆA „KRAŠ“ D.D.
Elena Šustar
Ovaj rad analizira mikro i makro okruženje poduzeća „Kraš“. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo, veoma je važno poznavati njegovo okruženje i kontinuirano pratiti trendove i promjene. Poduzeće Kraš najveće je konditorsko poduzeće u Hrvatskoj i regiji, i kao takvo mora pratiti svoje okruženje kako bi osiguralo nastavak pozitivnog poslovanja i osiguralo praćenje marketinških trendova i trendova u poslovanju. Rad analizira mikro okruženje poduzeća, posebice samo poduzeće,...
ANALIZA MIŠLJENJA S DRUŠTVENIH MREŽA KORISTEĆI
ALAT KNIME
ANALIZA MIŠLJENJA S DRUŠTVENIH MREŽA KORISTEĆI ALAT KNIME
Jure Fajdetić
U ovom završnom radu obrađeni su neki od bitnih koncepata poslovne inteligencije. U drugom poglavlju spominje se Big Data, odnosno rečeno je nešto o samoj definiciji Big Data, koje kriterije podaci moraju imati da bi se smatrali Big Data. Također, spomenuta je i razlika između standardnih podataka i Big Data. U trećem poglavlju definiran je proces rudarenja podataka i njegove faze, zatim karakteristike vezane za rudarenje podataka sa društvenih mreža, konkretno sa Twittera, te...
ANALIZA OBITELJSKOG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU OPG-a PINTAR ANITA
ANALIZA OBITELJSKOG PODUZETNIŠTVA NA PRIMJERU OPG-a PINTAR ANITA
Dolores Wolf
Predmet ovog rada je analiza obiteljskog poduzetništva na primjeru konkretnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Rad se uz uvod i zaključak sastoji od tri cjeline. Prva cjelina bavi se obiteljskim poduzetništvom, njegovim karakteristikama, tipovima, prednostima i ograničenjima. Druga cjelina nastavlja se na prvu na način da detaljnije analizira obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao vrstu obiteljskog poduzetništva. Ove dvije cjeline predstavljaju okvir teoretskog...
ANALIZA ODABIRA IZVORA SVJETLOSTI PREMA ZADANOM VIDNOM ZADATKU
ANALIZA ODABIRA IZVORA SVJETLOSTI PREMA ZADANOM VIDNOM ZADATKU
Tomica Roginek
U ovome radu prikazano je ispitivanje radnog okoliša prema normi ''Unutrašnji radni prostori HRN EN 12464-1:2008''.Objašnjeni su osnovni pojmovi koji se nalaze u zakonu i koji objašnjavaju mehanizme oštećenja oka, a samim time i smanjenje sposobnosti vida. Dana je analiza rasvjetnih tijela na tržištu i komentirane su njihove prednosti i mane.U samome zadatku ispitana je učionica dimenzija 16 m x 10 m s 56 radnih mjesta koja zahtjeva minimalnu horizontalnu rasvjetu od 500 luxa....
ANALIZA ODNOSA SIGURNOSNE OPREME I CIJENE
 AUTOMOBILA
ANALIZA ODNOSA SIGURNOSNE OPREME I CIJENE AUTOMOBILA
Mario Simper
Sigurnost prometa je izrazito kompleksan pojam te ovisi najviše o samom čovjeku, tj. njegovim postupcima za vrijeme sudjelovanja u prometu. Svaki sudionik prometa želi sigurno izvršiti željeno kretanje te je zbog toga izrazito bitno da se velika pažnja usmjeri prema sigurnosti, kako na tehničko tehnološkoj, ekološkoj, organizacijskoj, ekonomskoj, pa tako i na razini društvene etike i individualnih vrijednosti. Kada je riječ o sigurnosti vozača i putnika u vozilu može se...
ANALIZA ODRŽAVANJA VOZNOG PARKA TVRTKE AUTOTRANS D. O. O.
ANALIZA ODRŽAVANJA VOZNOG PARKA TVRTKE AUTOTRANS D. O. O.
Martin Lukačić
Ovaj diplomski rad govori o održavanju voznog parka Autotransa i općenito o održavanju vozila. Prvobitno će obuhvatiti ponešto o samoj tvrtki, a onda će postepeno ulaziti u problematiku samog održavanja voznog parka. Sama problematika održavanja se povećava paralelno s povećanjem voznog parka i s povećanjem starosti vozila u samom voznom parku. U radu će se detaljno objasniti svi koraci koji su potrebni kako bi održavanje bilo na vrhuncu i kako bi se s vrhunskim održavanjem...
ANALIZA OGLAŠAVANJA KNJIGOVODSTVENIH SERVISA
 NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ANALIZA OGLAŠAVANJA KNJIGOVODSTVENIH SERVISA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Manuel Muzica
Intenzivnim razvojem komunikacijsko-informacijske tehnologije, u posljednjem je desetljeću zabilježen nagli porast korisnika Interneta. Pritom se među korisnicima ističe proces sve većeg korištenja društvenih mreža u marketinške svrhe, odnosno za promicanje poslovanja i usluga poduzeća. Širok je spektar različitih djelatnosti koje su prepoznale značaj društvenih mreža i njihovu ulogu u poboljšanju poslovanja, no takav pristup društvenim mrežama i njihovim mogućnostima...
ANALIZA OKOLINE PODUZEĆA „LIKA SVJETLO D. O. O. “
ANALIZA OKOLINE PODUZEĆA „LIKA SVJETLO D. O. O. “
Melita Mesić
Analiza okruženja ili okoline podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika kako vanjskog tako i unutarnjeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških čimbenika koji mogu odrediti budućnost poduzeća. Analiza okruženja i identifikacija strateških čimbenika može se sagledati kao potpora odlučivanju kod formulacije strategije te se provodi na samom početku procesa strateškog menadžmenta. U ovom specijalističkom završnom radu istraživala se analiza okoline...

Paginacija