specijalistički diplomski stručni
KONTROLING U JAVNOJ UPRAVI NA PRIMJERU KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA

Jadranka Đuran (2016)
Veleučilište u Rijeci
Poslovni odjel