Pages

WEB APLIKACIJA ZA SKLADIŠNO POSLOVANJE IZRAĐENA U
 ORACLE APEX ALATU
WEB APLIKACIJA ZA SKLADIŠNO POSLOVANJE IZRAĐENA U ORACLE APEX ALATU
Davor Dukić
U ovom specijalističkom završnom radu prikazat će se izrada web aplikacije za vođenje skladišnog poslovanja računalne opreme. Obrazložit će se razlozi odabrane teme te alat kojim će se razvijati aplikacija i razlog korištenja istog. Dokumentacija za aplikaciju izraditi će se detaljno prije izrade same aplikacije, nakon čega će se aplikacija testirati i prikazati njezin rad.
WEB-APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE NOĆNIM KLUBOM
WEB-APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE NOĆNIM KLUBOM
Boris Serdar
Ovaj završni rad temeljno objašnjava izradu rješenja online administracije za noćni klub. U odvojenim cjelinama je prikazan proces analize, planiranja i izvedbe sustava za upravljanje objektom takvog tipa. Izrada sustava podrazumijeva implementaciju uobičajenih funkcija potrebnih za rad noćnog kluba. Na kraju je objašnjeno održavanje sustava te njegova eventualna nadogradnja.
WEB-APLIKACIJA eKolegij
WEB-APLIKACIJA eKolegij
Neven Frković
U radu je opisan termin e-učenja, kao i njegova povijest te korištenje i razvoj istog. Također razrađena je i problematika sustava za učenje na daljinu kroz povijest do danas te su prikazane prednosti i nedostaci. Za praktični primjer izradio sam aplikaciju za e-učenje iz kolegija Programsko inženjerstvo te sam je odlučio iskoristiti i za Specijalistički završni rad. Projektna dokumentacija je također prikazana kao i način na koji sam izradio aplikaciju te tehnologije i...
Web aplikacija "Evidencija laboratorijske opreme"
Web aplikacija "Evidencija laboratorijske opreme"
Matej Paus
Projekt „Evidencija laboratorijske opreme“ webna je aplikacija namijenjena studentima i profesorima radi lakšega evidentiranja i upravljanja laboratorijskom opremom. Navedena webna aplikacija eliminira potrebu dogovaranja posudbe laboratorijske opreme putem e-pošte. Proces posudbe ostvaruje se tako što korisnik ima svoj račun, koji može imati uloge „Profesor“ ili „Student“. Korisnik određene uloge na sustavu „Evidencija laboratorijske opreme“ ima određene ovlasti...
Web aplikacija za dijeljenje datoteka
Web aplikacija za dijeljenje datoteka
Valentina Bognolo
Prijenos podataka web aplikacije se koristi za postavljanje bilo koje vrste datoteka kao što su .pdf, .docx, .jpeg, .exe, .mp3 itd. Ova web aplikacija razvijena je u 3-slojnoj arhitekturi koja uključuje korisničko sučelje, kontroler i bazu podataka. Korisničko sučelje je web stranica postavljena na serveru koja je razvijena pomoću HTML-a 5 i CSS-a. Svi potrebni podaci za aplikaciju pohranjeni su u tablicama baza podataka kojima pristupa kontroler, razvijen pomoću C# i MySQL-a, koji...
Web aplikacija za rezervaciju mjesta u restoranu
Web aplikacija za rezervaciju mjesta u restoranu
Morena Pavlović
Web aplikacije su zbog svoje lake dostupnosti i pristupanja putem računala, tableta, mobilnih telefona, te jednostavnosti ažuriranja i dodavanja sadržaja dobro zastupljena programska rješenja smještena na Internetu ili internom okruženju. Tako je aplikacija za rezervaciju mjesta u restoranu programsko rješenje namijenjeno za pretragu, filtriranje restorana, rezervaciju krajnjim korisnicima, dijeljenje iskustava s drugim korisnicima aplikacije u određenom restoranu putem teksta,...
Web-aplikacija "Erasmus+ kalkulator"
Web-aplikacija "Erasmus+ kalkulator"
Braian Hrvatin
Ovaj završni rad opisuje proces izrade i način uporabe web-aplikacije „Erasmus+ kalkulator“. Web kalkulator služi za zbrajanje ECTS bodova odabranih kolegija. Rad je izrađen zbog potrebe Veleučilišta u Rijeci kako bi se studentima koji dolaze na studentsku razmjenu olakšao postupak informiranja o dostupnim kolegijima na odabranim studijima, te prikaz i izračun ECTS bodova koje student može upisati. Također su kolegiji podijeljeni na ljetni i zimski semestar, te po godinama...
Web-aplikacija ''Rijeka busevi''
Web-aplikacija ''Rijeka busevi''
Vanja Legac
Web aplikacija ,,Rijeka busevi“ je namijenjena za korištenje svim građanima i korisnicima usluge javnog prijevoza grada Rijeke. U ovom radu objašnjeno je kako je aplikacija izrađena, na koji način korisnik dobiva informacije o vremenu dolaska autobusa na željenu stanicu, kako se aplikacija spaja na bazu podataka, kako se podaci spremaju i dohvaćaju, kako se podaci prikazuju na Google Maps karti, te alati i programski jezici korišteni za izradu aplikacije.
Web-aplikacija knjižnice izrađena u Laravel razvojnom okviru
Web-aplikacija knjižnice izrađena u Laravel razvojnom okviru
Elena Linardić
U ovom radu prikazan je proces izrade web aplikacije knjižnice u Laravel-u. Laravel je PHP razvoji okvir za izradu web aplikacija. Opis i analiza pojednostavljenog sustava knjižnice služi za definiranje zahtjeva koje aplikacija treba zadovoljiti. U strukturi web sjedišta opisani su različiti dijelovi aplikacije vezani uz njenu prezentaciju u web pregledniku. Izrađeni modeli podataka prikazuju entitete, njihove atribute i veze među entitetima kao sastavne dijelove informacijskog...
Windows autentikacije i napadi na poliznke
Windows autentikacije i napadi na poliznke
Hrvoje Vukalović
Tema je ovoga rada Windows autentikacija i napadi na lozinke, bazirat će se na autentikaciji korisnika na Windows operacijskim sustavima, a analizirane će biti sve metode koje se primjenjuju u samom procesu autentikacije i približiti autentikaciju ostalim srodnim pojmovima kao što je autorizacija. Kako je najvažniji mehanizam većine autentikacija lozinka, važan dio ovoga rada odnosit će se upravo na tu temu te na način na koje ju je moguće probiti, bez obzira na online ili offline...
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU KVALITETOM HOTELSKIH
 USLUGA
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU KVALITETOM HOTELSKIH USLUGA
Tina Prizmić
Rad objašnjava pojam kvalitete, s različitog gledišta svatko ima svoju definiciju kvalitete. Kvalitetu je teško objasniti jer ona predstavlja zadovoljstvo proizvodom ili uslugom. S obzirom da su ljudi različiti njihov pojam kvalitete je različit. Zadaća proizvođača proizvoda, odnosno ponuđača usluge je da napravi takav proizvod koji zadovoljava kriterije kvalitete velike mase. Zbog mjerljivost kvalitete uvedene su kontrole kvalitete gdje se prema unificiranim standardima...
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU U UGOSTITELJSKOM
 OBJEKTU CACAO
ZADOVOLJSTVO GOSTIJU U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU CACAO
Ines Marinović
Tema završnog rada je „Zadovoljstvo gostiju u ugostiteljskom objektu Cacao“. U prvom dijelu rada govori se o kvaliteti i objašnjava se povijest nastanka kvalitete te hrvatski pogled na kvalitetu. Naglašava se važnost ljudskih resursa i kupaca, što proizlazi iz temeljnih definicija kvalitete. U istraživačkom dijelu rada govori se općenito o ugostiteljskom objektu, analizira se kvaliteta usluga koje se pružaju u ugostiteljskom objektu te se na praktičnom primjeru procjenjuje...

Pages