Paginacija

Zadovoljstvo kupaca Calzedonia brendom
Zadovoljstvo kupaca Calzedonia brendom
Anita Ognjenović
Završni rad pod nazivom Zadovoljstvo kupaca Calzedonia grupacijom sadrži 6 poglavlja kroz koja se opisuje pojam kvalitete, svrha kvalitete i njezina primjena, analizirana je i anketa na temu zadovoljstva kupaca te su priloženi njezini rezultati i zaključak. U izradi rada korištene su knjige, internetske stranice i drugi izvori. Nakon uvoda u završni rad u drugom poglavlju pobliže se opisujuju temeljne odrednice kvalitete. Pod prvim točkama tu je definicija kvalitete, nakon toga...
Zagrebačka burza i investicijski baloni
Zagrebačka burza i investicijski baloni
Sanja Janković
U ovom radu definiran je i objašnjen fenomen investicijskog balona kao i najistaknutiji primjer tog fenomena u povijesti. Nastavno analizirano je kretanje cijene i volumen prodaje bitcoina kao potencijalnog investicijskog balona, a temeljni dio rada odnosi se na analizu odabranih dionica na Zagrebačkoj burzi iz građevinske djelatnosti, djelatnosti prometa i djelatnosti turizma te je donijet zaključak o tome da li se u konkretnim slučajevima radi o investicijskim balonima. Konačno,...
Zajedno za veću sigurnost na "Istarskom ipsilonu"
Zajedno za veću sigurnost na "Istarskom ipsilonu"
Ivan Vukelić
Sigurnost prometa je najvažniji element u odvijanju cestovnog prometa, te njegov stupanj je vidljiv kroz podatke o broju prometnih nesreća na cestama. Sigurnost u cestovnom prometu izražava poželjno ponašanje koje je prihvatljivo i planirano. No, često dolazi do opasnosti prilikom prometovanja, te opasnosti u prometu mogu izazvati različiti čimbenici: ljudska pogreška, neprilagođena brzina, alkohol, tehnički nedostatak na vozilu, životinje na cesti i sl. Zadovoljavanje i...
Zakon o zaštiti na radu i njegov utjecaj na prava i obveze poslodavca i zaposlenika na primjeru jedne tvrtke
Zakon o zaštiti na radu i njegov utjecaj na prava i obveze poslodavca i zaposlenika na primjeru jedne tvrtke
Tea Alduk
Predmet istraživanja završnog rada je Zakon o zaštiti na radu i njegov utjecaj na prava i obveze poslodavca i zaposlenika na primjeru jedne tvrtke. Sam zakon nas uči kako se treba odnositi prema nečemu i da ga treba poštivati kako ne bi bilo sankcija. Tako ovaj Zakon, između ostaloga, prikazuje što treba raditi kako ne bi došlo do ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. U radu su prikazana pravna pravila koja propisuje ovaj Zakon, uključujući i konkretne primjere iz prakse...
Zapošljavanje i edukacija prodajnog osoblja
Zapošljavanje i edukacija prodajnog osoblja
Flavio Plazzotta
Svaka organizacija koja namjerava konkurirati na tržištu, a kao posebnost i snagu izdvojiti svoje zaposlenike, mora biti vrlo oprezna prilikom odabira istih. Odluke o odabiru osoblja tijekom razvoja organizacije ključne su za njenu sposobnost preživljavanja, prilagodbe i rasta. Konkurentski aspekti odluka o odabiru postaju posebno kritični kada se organizacija suoči s oskudnim tržištem rada ili u trenutku kada se konkurenti pribavljaju na istom tržištu rada. Ako jedna ili...
Zapošljavanje i rad stranaca u Republici Hrvatskoj
Zapošljavanje i rad stranaca u Republici Hrvatskoj
Sandra Antunović
Zapošljavanje i rad stranaca odnosno sama potreba strane radne snage radi pomanjkanja domaće je sve učestalija u Republici Hrvatskoj. Reklo bi se da je Hrvatska prvenstveno emigracijska zemlja, jer sami svjedočimo velikom broju iseljenja hrvatskih državljana u druge zemlje, no zadnjih par godina Hrvatska postaje zemlja radne imigracije, pogotovo stranih državljana iz trećih zemalja. Svrha ovog završnog rada pod temom “Zapošljavanje i rad stranaca u Republici Hrvatskoj” je...
Zapošljavanje i radnopravni status državnih i javnih službenika
Zapošljavanje i radnopravni status državnih i javnih službenika
Janja Žugec
U ovom radu pobliže je objašnjen sam pojam zapošljavanja, objašnjena je razlika između državnih i javnih službenika, postupak prije raspisivanja javnog natječaja i objave internog oglasa te postupak prijma, na koji način se popunjavaju slobodna radna mjesta u državnoj službi, kako izgledaju te na koji način se popunjavaju obrasci za zapošljavanje, što je natječajna komisija i od kojih članova se sastoji, kako se provodi testiranje i intervju te kako se zaposliti u...
Zasnivanje radnog odnosa s osvrtom na položaj i probleme starijih osoba na tržištu rada
Zasnivanje radnog odnosa s osvrtom na položaj i probleme starijih osoba na tržištu rada
Natali Bistričić
U ovom završnom radu prikazani su i obrađeni uvjeti i pretpostavke za zasnivanje radnog odnosa, predradnje koje prethode zasnivanju radnog odnosa, te vrste ugovora u radu, s posebnim osvrtom na pitanje zasnivanja radnog odnosa starijih radnika. Pravo na rad i sloboda rada su zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. Radni odnos se zasniva ugovorom o radu između radnika i poslodavca. Radni odnosi nastaju kao produkt stanja na tržištu, odnosno onda kada poslodavac prepozna potrebu za...
Zastupljenost e-trgovine u Istri
Zastupljenost e-trgovine u Istri
Marina Golčić
Rad se bavi problematikom zastupljenosti elektroničke trgovine i online kupovine u Istarskoj županiji. Na početku se definira pojam e-trgovine, pojašnjava osnovna svrha i cilj etrgovine, njen razvoj, pojavni oblici, argumentiraju se prednosti i nedostaci e-trgovine, iznose njezini trendovi, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Objašnjavaju se pretpostavke za uvođenje i razvoj elektroničke trgovine. Pošto elektronička trgovina svakim danom raste, ne samo u svijetu već i u Republici...
Zaštita i sigurnost u proizvodnom procesu izradbe cijevnih zavojnica
Zaštita i sigurnost u proizvodnom procesu izradbe cijevnih zavojnica
Ines Štrk
Tema ovoga završnog rada bila je opisati tehnološki proces izrade cijevnih zavojnica. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. U teorijskom dijelu sam opisala tehnološki proces po svim njegovim koracima u proizvodnji pa je tako opisano rezanje cijevi, zavarivanje, vizualni pregled, transport, radiografsko ispitivanje te savijanje i ličenje cijevi. Prije navedenog, napravila sam uvod u sami rad te ukratko opisala poduzeće od kojeg sam većinu podataka i preuzela. Na kraju...
Zaštita na radu i zaštita od požara na benzinskim postajama
Zaštita na radu i zaštita od požara na benzinskim postajama
Ivona Baričević
Predmet ovog specijalističkog završnog rada je zaštita na radu i zaštita od požara na benzinskim postajama. U radu je opisana benzinska postaja i tipovi benzinskih postaja, dužnosti i obveze poslovođe na benzinskoj postaji, ekološka zaštita te zaštita na radu i zaštita od požara, kao i osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Unaprjeđivanje sustava sigurnosti na benzinskim postajama je povezano sa prepoznavanjem potencijalnih opasnosti od zapaljivih tekućina i...
Zaštita na radu pri rukovanju s kiselinama i lužinama
Zaštita na radu pri rukovanju s kiselinama i lužinama
Dominika Varenica
Ovaj specijalistički završni rad na temu „Zaštita na radu pri rukovanju s kiselinama i lužinama“ obrađuje zakonsku regulativu koja se odnosi na korištenje kiselina i lužina u radnim procesima, opisuje opasnosti koje se javljaju prilikom rada s kiselinama i lužinama te obrađuje mjere, pravila i postupke koji se primjenjuju u svrhu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika.

Paginacija