Pages

AUTOMATSKO BODOVANJE STRELJAČKE METE
 PRIMJENOM DIGITALNE ANALIZE SLIKE
AUTOMATSKO BODOVANJE STRELJAČKE METE PRIMJENOM DIGITALNE ANALIZE SLIKE
Ivan Miljančić
Elektronička meta realizirana digitalnom analizom slike je projekt izgradnje okvira za mete i programiranja softvera elektroničke mete namijenjene strijelcima i organizatorima radi lakšeg održavanja streljačkih natjecanja/treninga. Analizom problema i prijašnjih rješenja zaključeno je kako elektronička meta prikuplja podatke elektroničkim komponentama: mikrofon, laser i kamere. Podaci se šalju računalu koje ih obrađuje (vrši klasifikaciju pogodaka). Koristeći kameru kao...
AZBEST I AZBESTOZA
AZBEST I AZBESTOZA
Anica Zlatunić
Azbest je materijal koji se zbog svoje iznimne izdržljivosti, a u isto vrijeme i male mase te opće stabilnosti, naveliko u prošlosti koristio u raznim granama industrije. Međutim, naizgled savršeni materijal za građevinarstvo gdje se najviše koristio, postao je predmetom i sadržajem mnogih propisa i zakona u Republici Hrvatskoj, a također i ostatku Europe koji na prvo mjesto stavljaju sigurnost radnika koji su u doticaju s azbestom na radnom mjestu. Profesionalna izloženost azbestu...
Analiza D-Sight alata za višekriterijsko odlučivanje
Analiza D-Sight alata za višekriterijsko odlučivanje
Samanta Malešić
Cilj ovoga rada je rješavanje problema odlučivanja uz pomoć alata za višekriterijsko odlučivanje D-Sight. Na samom početku biti će objašnjeni pojmovi poslovno odlučivanje i poslovno izvješćivanje. Nakon toga biti će opisano što je to višekriterijsko odlučivanje, koji su koraci donošenja odluke te neke od poznatih metoda za višekriterijsko odlučivanje, a to su SMART, ELECTRE, TOPSIS, MAUT, PROMETHEE te AHP metoda koja je detaljnije objašnjena budući da je korištena u...
Analiza i usporedba CRM sustava otvorenoga koda za potrebe mrežnog odjela
Analiza i usporedba CRM sustava otvorenoga koda za potrebe mrežnog odjela
Marija Emšo
U ovome se radu radi potrebe mrežnog odjela jedne organizacije vrši analiza i usporedba sustava upravljanja odnosa s klijentima (engl. Costumer Relationship Management, CRM) otvorenoga koda. Daje se kratak uvid u to koje su glavne karakteristike CRM sustava općenito te kako je došlo do njihova razvitka. Definira se pojam otvorenoga koda te se opisuju uvjeti koje bi jedna licenca otvorenoga koda trebala zadovoljiti. Daje se uvid u to koje bi potrebe CRM sustav trebao zadovoljiti prilikom...
Analiza i usporedba mogućnosti te realizacija vizualizacije KNX mreže korištenjem softvera otvorenog koda
Analiza i usporedba mogućnosti te realizacija vizualizacije KNX mreže korištenjem softvera otvorenog koda
Nenad Šprem
U ovom završnom radu pisat će se o mogućnostima vizualizacije KNX mreže korištenjem programa otvorenog koda: OpenHab i OpenRemote. Za oba programa će ukratko biti opisan princip rada, ključni pojmovi i datoteke. Također, u radu će biti opisan postupak instalacije za svaki od programa, tehnički princip rada, usporedba programa te demonstracija vizualizacije. U radu će biti prikazan postupak izrade jednostavne vizualizacije KNX mreže za uređaje i vježbe iz kolegija Automatizacija...
Analiza kalkulacije cijena na primjeru proizvodnog poduzeća
Analiza kalkulacije cijena na primjeru proizvodnog poduzeća
Milika Kovač
Problem svakog poduzeća su troškovi. Bitno je uočiti troškove te ih klasificirati prema njihovoj vrsti (primjerice, je li fiksan ili varijabilan). Brojne su mogućnosti raspodjele troškova. Isto tako postoje brojne kalkulacije kojima se obračunavaju ti troškovi. Kalkulacije kao rezultat daju cijenu proizvoda, kojom se obuhvaćaju svi troškovi tog proizvoda i to se naziva cijena koštanja. Ovim radom objašnjava se što su troškovi, kako se mogu klasificirati, što su kalkulacije te...
Analiza marketinškog miksa na primjeru Novog lista d.d. Rijeka
Analiza marketinškog miksa na primjeru Novog lista d.d. Rijeka
Sandra Rosanda
Brojni su marketinški stručnjaci definirali marketing na različite načine i kroz različite aspekte gledišta. Definicije proizlaze iz pristupa marketingu kao koncepciji, procesu ili znanstvenoj disciplini. Između ostaloga, može ga se definirati kao način stvaranja kupaca ili proces stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, u kojem pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno i što žele. Od svoje pojave do danas, marketing se razvijao i mijenjao, što je...
Analiza primjene elektroničkog poslovanja u poduzeću Parnad d.o.o.
Analiza primjene elektroničkog poslovanja u poduzeću Parnad d.o.o.
Lari Lenhard
Nedavnim tehnološkim razvojem došlo je do pomaka s tradicionalnog načina poslovanja na elektronički način poslovanja. To je posebno došlo do izražaja razvojem Interneta, te pojavom web-sjedišta poduzeća. Jedan dio poduzeća se potpuno transformirao za elektroničko poslovanje, a jedan dio poduzeća je usvojio tek dio elektroničkog poslovanja, stavljajući naglasak na svoj tradicionalni pristup. Jedno takvo poduzeće jest Vorwerk, te njihov distributer za Hrvatsku Parnad. U radu je...
Analiza pristupa formiranju cijene za software
Analiza pristupa formiranju cijene za software
Igor Perić
U ovod radu su navedene definicije temeljnih pojmova u modernoj informacijskoj tehnologiji, opisana je uloga informacijskog sustava u poslovanju kompanija, razvoj i utjecaj tehnologija na poslovno odlučivanje, profitabilnost i marketing. TakoĎer je obrazloţena uloga informacije i pojam informacijske imovine te njena vrijednost za poslovanje tvrtke. Prikazan je i standardni informacijski sustav sa ključnim poslovnim funkcijama koje prati. U radu su opisane i specifičnosti i prednosti...
Analiza programa za rad na daljinu: upravljanje pametnim telefonom putem računala
Analiza programa za rad na daljinu: upravljanje pametnim telefonom putem računala
Amel Mujkić
U ovom radu prikazana su tri temeljna programa za rad na daljinu s kojima pomoću računala upravljamo pametnim telefonima, a predstavljaju alternativu najpoznatijem programu TeamViewer. To su: Vysor, AirDroid i Pushbullet. Sva tri programa su analizirana i obrađena kroz praktične primjere, ali i kroz teorijske specifikacije koje su dostupne u literaturi.
Analiza prometa Adriatic Gate Container terminala
Analiza prometa Adriatic Gate Container terminala
Dino Jukić
Kontejnerizacija je suvremena tehnologija transporta koja se nakon svog ubrzanog razvoja primjenjuje u svim zemljama svijeta. Kontejneri su u funkciji jedinice za okrupnjavanje tereta doprinijeli bržem i lakšem manipuliranju i prijevozu robe, ali i potrebi ulaganja i modernizacije kontejnerskih terminala. Navedeno je dovelo do toga da su kontejnerski robni tokovi koncentrirani na manji broj većih luka od kojih se većina nalazi na Dalekom istoku. Jedina europska luka koja konkurira...
Analiza računalnih programa za uspostavu javne pristupne točke
Analiza računalnih programa za uspostavu javne pristupne točke
David Markolović
Cilj ovoga rada je istražiti besplatni pristup internetu na primjeru Veleučilišta u Rijeci. U prvom dijelu rada objašnjene su značajke WLAN mreže, uključujući prednosti, ograničenja, tehničke standarde, sigurnost i autentifikaciju, komponente WLAN mreža i različite vrste topologija. Nakon detaljnog upoznavanja s WLAN mrežom predstavljene su pristupne točke. Analizirani su različiti sustavi koji bi se mogli primijeniti na veleučilištu kako bi se mreža proširila na...

Pages